Издавач
Интернешнел Хотелс АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
бул. Александар Македонски бб
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@hotelcontinental.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Никола Соколовски
Телефон
+389 2 3 116 599 +389 2 3 133 333
Факс
+389 2 3 222 221
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 69.479 80.963 42.700
Оперативна добивка -499 -13.909 -7.332
Добивка по оданочување -3.049 -18.398 -10.160
Главнина 147.946 150.995 169.393
Вкупно обврски 86.298 95.093 89.168
Вкупно средства 234.244 246.088 258.561
Пазарна капитализација 2.124.869 2.124.869 2.124.869
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -0,72% -17,18% -17,17%
Нето добивка по акција (EPS) -5,75 -34,68 -19,15
Поврат на вкупните средства (ROA) -1,30% -7,48% -3,93%
Поврат на капиталот (ROE) -2,06% -12,18% -6,00%
Коефициент цена/ добивка по акција - - -
Книговодствена вредност по акција 278,85 284,60 319,28
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 14,36 14,07 12,54
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Интернешенал Хотелс АД Скопје е компанија која раководи со Хотел Континентал во Скопје, Македонија. Хотелот нуди удобност во 194 соби и 6 апартмани, сите опремени со клима уред, директна телефонска линија и мини бар. Во склоп на Хотелот има ресторант, ноќен клуб, бизнис центар, салон за убавина и продавница за подароци.

Одбор на директори
Адриан Џон Денис Рабет - Претседател
Ендру Стуарт Џорџ Таунсенд - Независен неизвршен член
Тони Иванов - неизвршен член
Л’емир Хабиб Џорџ Зогби - Извршен директор
  1. Јавна опомена за котираните друштвa Интернешнел Хотелс АД Скопје и ДС Смитх АД Скопје

    Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена преку интернет страницата
  2. Објавена публикацијата на Берзата “Факти за котираните компании“

    Објавена публикацијата на Берзата “Факти за котираните компании“
  3. Промени во регистарот на акционерските друштва на КХВ

    Промени во регистарот на акционерските друштва на КХВ
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKINHO101010
Вкупно издадени ХВ
530.554
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци