Илирика
Комерцијален оглас
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
KMB
5.151,75 1,32 21.117.021
ALK
8.050,94 0,63 7.471.269
TTK
1.168,56 0,35 2.645.614
OKTA
4.700,00 0,00 1.856.500
GRNT
813,53 1,69 1.762.110
UNI
2.310,54 0,50 1.462.570
STIL
133,50 4,65 1.220.884
TNB
14.357,66 0,44 1.134.255
STB
1.123,49 0,31 1.013.386
PREM
120,00 0,00 924.960
18.10.2018
Датум 18.10.2018
Вкупен промет-МКД 48.290.960
Официјален пазар 42.186.000
Редовен пазар 924.960
Блок трансакции 5.180.000
Трансакции 163
Капитализација котирани акции (МКД) 157.506.014.572
Добитници 14
Губитници 2
Без промена 9
Девизни курсеви
1 USD = 53,33 МКД     1 EUR = 61,49 МКД    
Шифра Просечна цена % пром. Промет во БЕСТ
KMB
5.151,75 1,32 21.117.021
ALK
8.050,94 0,63 7.471.269
TTK
1.168,56 0,35 2.645.614
GRNT
813,53 1,69 1.762.110
TNB
14.357,66 0,44 1.134.255
STB
1.123,49 0,31 1.013.386
MPT
46.920,00 2,99 281.520
OHB
6.429,41 1,25 109.300
TEL
280,00 0,00 0
MTUR
4.700,00 0,00 0
18.10.2018
MBI10 3.426,34 1,25% 18.10.2018 13:56:43 Мин.: 3.384,08 Макс.: 3.426,34
Пазарна капитализација (МКД) 96.256.363.150
Коефициент цена/добивка 11,71
Коефициент цена/книговодствена вредност 1,30
OMB 129,73 0,00% 18.10.2018 08:12:51 Мин.: 129,73 Макс.: 129,73
Пазарна капитализација (МКД) 3.222.789.898
Комерцијална
Комерцијален оглас
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
MKSD 216,00 19,34
RZLV 64,77 6,18
AUMK 1.800,00 5,88
STIL 133,50 4,65
MPT 46.920,00 2,99
18.10.2018
Шифра на ХВ Прос. цена % пром.
TPLF 750,00 -2,80
SBT 2.223,79 -1,16
18.10.2018
Шифра на ХВ M.Cap. % пром.
STB 19.616.337.628 0,31
TNB 12.262.317.457 0,44
KMB 11.741.183.417 1,32
ALK 11.523.737.122 0,63
MPT 5.272.963.440 2,99
18.10.2018
Шифра на ХВ Р/Е
UNI 5,21
TNB 5,77
AUMK 9,07
OHB 9,46
STB 9,60
повеќе 18.10.2018
Шифра на ХВ Р/В
TPLF 0,19
MKSD 0,22
RZUS 0,26
NEME 0,29
FERS 0,33
повеќе 18.10.2018
 1. Билтен за Септември 2018

  Објавен е месечениот статистички билтен за Септември 2018 година. Во продолжение линк од објавата
 2. Измени и дополнувања на Тарифникот на Берзата

  Измени на Тарифникот на Берзата во врска со котација и тргување на долгорочни должнички хартии од вредност
 3. Преглед на финансиски податоци за котираните друштва

  Преглед на финансиските податоци на котираните друштва за првото полугодие од 2018 година
 4. Билтен за Август 2018

  Објавен е месечениот статистички билтен за Август 2018 година. Во продолжение линк од објавата
 5. Јавна опомена за котираното друштво Жито Караорман АД Кичево

  На седницата одржана на 30.07.2018 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе Oдлука за изрекување на мерка јавна опомена