Шифра на ХВ - ZIMS - ЗИМ СКОПЈЕ АД Скопје
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKZIMS101015
Вкупно издадени ХВ
35.000
Последно тргување: 01.03.2021
Максимална цена:
1.268,00
Минимална цена:
1.268,00
Просечна цена:
1.268,00
Количина:
23
Промет:
29.164
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
1.268,00
Минимална цена:
1.268,00
Количина:
496
Промет:
628.928
Број на трансакции:
5

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци