Шифра на ХВ - TSZS - Трготекстил заед. служ. Скопје
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKTRGT101019
Вкупно издадени ХВ
20.745
Последно тргување: 14.06.2023
Максимална цена:
3.027,00
Минимална цена:
3.027,00
Просечна цена:
3.027,00
Количина:
105
Промет:
317.835
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
3.027,00
Минимална цена:
3.027,00
Количина:
105
Промет:
317.835
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци