Шифра на ХВ - RINS - Реинг АД Скопје
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKRINS101014
Вкупно издадени ХВ
14.070
Последно тргување: 15.06.2023
Максимална цена:
800,00
Минимална цена:
800,00
Просечна цена:
800,00
Количина:
275
Промет:
220.000
Број на трансакции:
3
Последните 52 недели
Максимална цена:
800,00
Минимална цена:
800,00
Количина:
275
Промет:
220.000
Број на трансакции:
3

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци