Шифра на ХВ - MOKL - Мокел ЕЕ ИИ АД Битола
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKMOKL101011
Вкупно издадени ХВ
16.935
Последно тргување: 03.09.2021
Максимална цена:
1.700,00
Минимална цена:
1.700,00
Просечна цена:
1.700,00
Количина:
5
Промет:
8.500
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
1.700,00
Минимална цена:
1.700,00
Количина:
5
Промет:
8.500
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци