Шифра на ХВ - MB - Македонска берза АД Скопје
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKMBDH101011
Вкупно издадени ХВ
2.792
Последно тргување: 07.09.2021
Максимална цена:
63.370,00
Минимална цена:
63.370,00
Просечна цена:
63.370,00
Количина:
138
Промет:
8.745.060
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
63.370,00
Минимална цена:
63.370,00
Количина:
138
Промет:
8.745.060
Број на трансакции:
2

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци