Шифра на ХВ - M050836 - Република Македонија
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKMINF20GW75
Вкупно издадени ХВ
88.762
Последно тргување: 10.12.2021
Максимална цена:
100,00
Минимална цена:
100,00
Просечна цена:
100,00
Количина:
7.500
Промет:
75.000.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
100,00
Минимална цена:
100,00
Количина:
15.000
Промет:
150.000.000
Број на трансакции:
3

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци