Шифра на ХВ - IJUG - Институт за заварув. Југ Скопје
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKIJUG101019
Вкупно издадени ХВ
14.116
Последно тргување: 19.03.2021
Максимална цена:
2.286,00
Минимална цена:
2.286,00
Просечна цена:
2.286,00
Количина:
75
Промет:
171.450
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
2.286,00
Минимална цена:
2.286,00
Количина:
75
Промет:
171.450
Број на трансакции:
2

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци