Шифра на ХВ - IGMV - ИГМ Вратница с. Вратница
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKIGMV101013
Вкупно издадени ХВ
42.833
Последно тргување: 05.07.2022
Максимална цена:
1.266,00
Минимална цена:
1.266,00
Просечна цена:
1.266,00
Количина:
250
Промет:
316.500
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
1.266,00
Минимална цена:
1.230,00
Количина:
1.250
Промет:
1.546.750
Број на трансакции:
4

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци