Шифра на ХВ - EDST - Единство Струга
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKEDST101018
Вкупно издадени ХВ
331.792
Последно тргување: 09.06.2022
Максимална цена:
61,00
Минимална цена:
61,00
Просечна цена:
61,00
Количина:
5.853
Промет:
357.033
Број на трансакции:
24
Последните 52 недели
Максимална цена:
61,00
Минимална цена:
61,00
Количина:
83.131
Промет:
5.070.991
Број на трансакции:
317

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци