Историски податоци
Датум Цена на последна трансакција Мак. Мин. Просечна цена %пром. Количина Промет во БЕСТ во денари Вкупен промет во денари
24.03.2023 0 0 0
23.03.2023 0 0 0
22.03.2023 0 0 0
21.03.2023 0 0 0
20.03.2023 0 0 0
17.03.2023 0 0 0
16.03.2023 0 0 0
15.03.2023 0 0 0
14.03.2023 0 0 0
13.03.2023 0 0 0
10.03.2023 0 0 0
09.03.2023 0 0 0
08.03.2023 0 0 0
07.03.2023 0 0 0
06.03.2023 0 0 0
03.03.2023 0 0 0
02.03.2023 0 0 0
01.03.2023 0 0 0
28.02.2023 0 0 0
27.02.2023 0 0 0