Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 09 јуни 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 08.06.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-РЖ Техничка контрола АД Скопје – 761 обична акција
-УСЈЕ АД Скопје – 49 обични акции
-Макстил АД Скопје – 500 обични акции
-Арцелормиттал Скопје (ХРМ) АД Скопје – 450 обични акции
-Либерти АД Скопје – 700 обични акции
-РЖ Услуги АД Скопје – 122 обични акции