Тутунски Комбинат АД Прилеп
среда, 09 април 2003
Тутунски Комбинат АД Прилеп ги известува акционерите дека Годишното Собрание на акционери ќе се одржи во просториите на Тутунски Комбинат АД Прилеп на ден 23.04.2003 година во 13:00 часот. Воедно, Тутунски Комбинат АД Прилеп известува дека за деловната 2002 година нема да исплаќа дивиденда на акционерите.