Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 09 февруари 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 08.02.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Кланица со ладилник АД Струмица - 78 обични акции
- Оранжерии Хамзали АД Струмица - 206 обични акции
- Алкалоид АД Скопје - 265 обични акции
- Стопанска банка АД Скопје - 45 приоритетни акции
- Тетекс АД Тетово - 164 обични акции