НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
понеделник, 08 јули 2013
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 05.07.2013 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Сковин АД Скопје –22 обични акции - Факом АД Скопје - 8 обични акции