Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 08 јуни 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 07.06.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Универзална Инвестициона Банка АД Скопје – 45 обични акции
- Стопанска Банка АД Битола – 10 обични акции
- Триглав Осигурување АД Скопје – 92 обични акции