ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
петок, 08 јуни 2018
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 07.06.2018 година Нова Стоковна Куќа АД Струмица изврши откуп на: -118 сопствени обични акции по цена од 61.500,00 денари за една акција, преку една системска блок трансакција. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 07.06.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - ДС Смитх АД Скопје–146 обични акции - Македонски Телеком АД Скопје–180 обични акции