Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 08 февруари 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 07.02.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- ГТЦ АД Скопје – 185 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје – 575 обични акции