Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 08 ноември 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 07.11.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Алкалоид АД Скопје - 200 обични акции
- Тетекс АД Тетово - 67 обични акции
- Трготекстил малопродажба АД Скопје - 350 обични акции