Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 08 ноември 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 07.11.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Алкалоид АД Скопје - 644 обични акции
- Уготур АД Скопје - 10 обични акции
- Макстил АД Скопје - 170 обични акции
- АрцелорМиттал (ХРМ) АД Скопје - 169 обични акции
- РЖ Техничка контрола АД Скопје - 4 обични акции
- РЖ Услуги АД Скопје - 72 обични акции
- РЖ Економика АД Скопје - 9 обични акции
- РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје - 8 обични акции
- Либерти АД Скопје - 281 обични акции
- Цементарница УСЈЕ АД Скопје - 79 обични акции