Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 08 ноември 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 05.11.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-Македонски Телеком АД Скопје – 606 обични акции