Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 07 септември 2023

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:
На 06.09.2023 година Рудници Бањани АД Скопје изврши откуп на 100 сопствени обични акции по цена од 603,00 денари за една акција, преку една трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 06.09.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
- Алкалоид АД Скопје - 146 обични акции