НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
вторник, 07 април 2015
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 06.04.2015 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Усје АД Скопје –44 обични акции - Тутунски комбинат АД Прилеп –130 обични акции - Благој Ѓорев АД Велес –17.881 приоритетни акции - Жито Вардар АД Велес –603 приоритетни акции - Грозд АД Струмица –30 обични акции