Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 07 февруари 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 04.02.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- УСЈЕ АД Скопје – 3 обични акции
- Алкалоид АД Скопје – 100 обични акции