Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 06 септември 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 03.09.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Алкалоид АД Скопје – 283 обична акција
- Македонски Телеком АД Скопје – 557 обични акции
- Макпетрол АД Скопје – 50 обични акции
- Раде Кончер-Апаратна Техника АД Скопје – 13 обични акции