Изменет Проспект за преземање на Жито Полог АД Тетово
среда, 06 март 2024

Во продолжение можете да го преземете изменетиот Проспект на понудата за преземање на Жито Полог АД Тетово и известување до акционерите.