Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 06 декември 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 03.12.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово– 140 обични акции
-Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје – 61 обична акција
-Макпетрол АД Скопје – 10 обични акции
-Жито Лукс АД Скопје – 500 обични акции
-Македонски Телеком АД Скопје – 128 обични акции
-Македонија Турист АД Скопје – 170 обични акции
-Стопанска Банка АД Битола – 1.300 обични акции
-Макстил АД Скопје – 543 обични акции
-ГД Тиквеш АД Кавадарци – 19 обични акции
-ТТК Банка АД Скопје – 150 обични акции
-Комерцијална Банка АД Скопје – 181 обична акција
-Макошпед АД Скопје – 50 обични акции
-Тетекс АД Тетово – 50 обични акции
-ЗК Пелагонија АД Битола – 14 обични акции
-ВВ Тиквеш АД Кавадарци – 52 обични акции