Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 05 септември 2023

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:
На 04.09.2023 година Реплек АД Скопје изврши откуп на 800 сопствени обични акции по цена од 68.000,00 денари за една акција, преку една администраторска блок трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 04.09.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- РЖ Техничка контрола АД Скопје - 12 обични акции
- Уготур АД Скопје - 33 обични акции
- РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје - 31 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје - 601 обични акции
- Макстил АД Скопје - 694 обични акции
- АрцелорМиттал (ХРМ) АД Скопје - 603 обични акции
- РЖ Економика АД Скопје - 30 обични акции
- Либерти АД Скопје - 1006 обични акции
- Макпетрол АД Скопје - 21 обични акции
- РЖ Услуги АД Скопје - 255 обични акции