Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 05 јули 2021

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 02.07.2021 година Витаминка АД Прилеп изврши откуп на 31 сопствени обични акции по цена од 13.500,00 денари за една акција, преку една трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 02.07.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Македонски Телеком АД Скопје – 656 обични акции
- Алкалоид АД Скопје – 406 обични акции
- Гранит АД Скопје – 100 обични акции