Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 05 април 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 04.04.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово – 136 обични акции
-РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје – 1 обична акција
-Арцелормиттал Скопје (ХРМ) АД Скопје – 26 обични акции
-Макстил АД Скопје – 30 обични акции
-РЖ Економика АД Скопје – 1 обична акција
-Либерти АД Скопје – 43 обични акции
-ОКТА АД Скопје – 16 обични акции
-РЖ Услуги АД Скопје – 11 обични акции
-Македонијатурист АД Скопје – 999 обични акции
-РЖ Техничка контрола АД Скопје – 1 обична акција
-Уготур АД Скопје – 1 обична акција