Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 05 февруари 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 04.02.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-ГД Тиквеш АД Кавадарци – 18 обични акции
-Комерцијална Банка АД Скопје – 58 обични акции
-ВВ Тиквеш АД Кавадарци – 150 обични акции