Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 04 јули 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 01.07.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-Комерцијална Банка АД Скопје – 330 обични акции
-Тутунски Комбинат АД Прилеп – 97 обични акции