Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 31 август 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 30.08.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Гранит АД Скопје - 14 обични акции
- Цементарница УСЈЕ АД Скопје - 220 обични акции