Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Мермерен Комбинат АД Прилеп
четврток, 31 август 2023

Во продолжение преземете го текстот на Намерата за понуда за преземање на Мермерен Комбинат АД Прилеп