Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 31 октомври 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 30.10.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- РЖ Услуги АД Скопје - 218 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје - 300 обични акции
- Стопанска банка АД Скопје - 160 обични акции
- Тетекс АД Тетово - 74 обични акции