НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
вторник, 31 јануари 2017
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 30.01.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Тајмиште АД Кичево– 48 обични акции; - Алкалоид АД Скопје– 82 обични акции;