Жито Леб АД Охрид-исклучен од котација
петок, 31 јануари 2003
Ве известуваме дека, Одборот на директори на Македонската берза АД Скопје на својата седница одржана на 31.01.2003 година го исклучи од котација акционерското друштво Жито леб АД Охрид, заради неисполнување на условите за котација (според критериумот број на акционери)- друштвото има помалку од 100 акционери, согласно Правилникот за котација на хартии од вредност на на Македонската берза АД Скопје.