Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 30 август 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 29.08.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Жито Лукс АД Скопје - 354 обични акции
- Оилко КДА Скопје - 335 обични акции
- Алкалоид АД Скопје - 456 обични акции