Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 30 октомври 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 27.10.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Раде Кончар- Апаратна техника АД Скопје - 60 обични акции