НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
четврток, 03 јули 2014
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 02.07.2014 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Герас Цунев Конфекција АД Струмица - 80 обични акции - Герас Цунев Трговија АД Струмица - 82 обични акции - Охис АД Скопје - 133 обични акции - Скопски Пазар АД Скопје - 459 приоритетни акции