Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 03 ноември 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 02.11.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Алкалоид АД Скопје - 91 обична акција
- РЖ Економика АД Скопје - 25 обични акции
- Тутунски комбинат АД Прилеп - 136 обични акции
- Уготур АД Скопје - 27 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје - 1.289 обични акции
- РЖ Техничка контрола АД Скопје - 10 обични акции
- РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје - 26 обични акции
- Скопски Пазар АД Скопје - 60 обични акции