Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 03 јануари 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 31.12.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-    Македонски Телеком АД Скопје – 939 обични акции.