Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 29 септември 2022

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 28.09.2022 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Гранит АД Скопје - 140 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје - 200 обични акции
- Универзална Инвестициона Банка АД Скопје - 10 обични акции
- Реплек АД Скопје - 3 обични акции
- НЛБ Банка АД Скопје - 10 обични акции