Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 29 август 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 25.08.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Тутунски Комбинат АД Прилеп - 123 обични акции