Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 29 ноември 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 28.11.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- РЖ Економика АД Скопје - 23 обични акции
- РЖ Услуги АД Скопје - 200 обични акции
- РЖ Техничка контрола АД Скопје - 10 обични акции
- Тутунски комбинат АД Прилеп - 106 обични акции
- Уготур АД Скопје - 26 обични акции
- Макстил АД Скопје - 542 обични акции
- Дебарски бањи Цапа АД Дебар - 30 обични акции
- РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје - 24 обични акции
- Кланица со ладилник АД Струмица - 30 обични акции
- Либерти АД Скопје - 786 обични акции
- Макпетрол АД Скопје - 67 обични акции
- Оранжерии Хамзали АД Струмица - 79 обични акции
- АрцелорМиттал (ХРМ) АД Скопје - 471 обични акции