Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 28 септември 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 27.09.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Комерцијална Банка АД Скопје –2 обични акции
- Алкалоид АД Скопје –19 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје –160 обични акции
- Гранит АД Скопје –267 обични акции
- Македонија Турист АД Скопје –37 обични акции