Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 28 февруари 2024

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:
На 27.02.2024 година Тетекс АД Тетово изврши откуп на 704 сопствени обични акции по цена од 2.800,00 денари за една акција, преку две трансакции.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 27.02.2024 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Алкалоид АД Скопје - 300 обични акции
- Фершпед АД Скопје - 23 обични акции