НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
вторник, 28 февруари 2017
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 27.02.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Прилепска Пиварница АД Прилеп– 20 обични акции; - Дебарски бањи Цапа АД Дебар– 31 обична акција;