Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 28 декември 2020

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 25.12.2020 година БИМ АД Свети Николе изврши откуп на: 
- 52 сопствени обични акции по цена од 12.300,00 денари за една акција, преку 1 трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 25.12.2020 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:
-УНИ Банка АД Скопје – 35 обични акции
-Комерцијална Банка АД Скопје – 2 обични акции
-Витаминка АД Прилеп – 4 обични акции
-Скопски Пазар АД Скопје – 2 обични акции
-Стопанска Банка АД Скопје – 70 обични акции
-Алкалоид АД Скопје – 5 обични акции
-Гранит АД Скопје – 15 обични акции